Ressourceforløb

Vi skaber udvikling gennem afklaring, opkvalicering og daglig støtte.

Tilbage

Indsats

I Olivia Danmark – Udvikling tilbyder vi et mentorforløb for borgere i ressourceforløb, hvor fokus ligger på afklaring, opkvalificering og daglige støtte. Indsatsen kan bevilliges jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 113.

Målgruppe til et ressourceforløb

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 6 stk. 8.
Borgere, der har komplekse problemer udover ledighed, der ikke har kunne løses gennem en indsats efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Formål med ressourceforløb

Målet for ressourceforløbet vil være med udgangspunkt i planen fra rehabiliteringsteamet samt i dialogen med sagsbehandler og borger. Vi arbejder beskæftigelsesrettet og fokuseret på at afdække og udvikle ressourcer.

Indhold i et ressourceforløb

Vi har tilknyttet erfarne mentorer med erfaring indenfor misbrugsbehandling, psykiatri, uddannelsesinstitutioner m.v.

  • Indsatsen er i praksis individuel og helhedsorienteret. Her er vi, sammen med den enkelte borger, bl.a. undersøgende på hvilke vanskeligheder borgeren selv beskriver og oplever som de væsentligste forhindringer, samtidig med at støtte den enkelte i at fokusere på et realistisk syn på de fremtidige muligheder for udvikling og forandring.

  • Borgeren tilknyttes en fast kontaktperson og ses med denne 1-2 gange ugentligt, ligesom der efter behov er daglig kontakt telefonisk.
  • Der tilknyttes, når det er relevant, jobcoach, vredeshåndteringskonsulent, socialrådgiver eller anden relevant fagperson.

Resultat

Såfremt borger ikke har ressourcerne til at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet med eller uden støttende foranstaltninger, vil forløbet afsluttes med en grundig rapport, som grundigt beskriver borgers ressourcer og begrænsninger, således denne vil kunne indgå som dokumentation i forbindelse med nyt møde med rehabiliteringstemaet.

 

ANDRE HAR SET PÅ:

Vredeshåndtering

Nogle henvender sig som kommune og tilmelder unge individuelt eller til grupper, som et led i et beskæftigelsesrettet forløb eller anden socialfaglig indsats. Andre henvender sig som institution og bestiller forløb, eller helt tredje kan være en familie, der har brug for hjælp og støtte til et ungt menneske.

Klik her for at læse mere.

Terapi og behandling

Hos Olivia Danmark har du muligheden for at arbejde med din personlige udvikling i et terapeutiske samtaleforløb enten hos en psykolog eller metakognitiv terapeut.

Klik for at læse mere.