Mandag, 24 juni, 2019 - 14:50

Socialtilsynet godkender Olivia Danmark som BPA-leverandør

Det er mig en stor glæde at kunne meddele kommuner og borgere med en BPA-ordning, at Olivia Danmark er blevet godkendt som BPA-leverandør af Socialtilsyn Hovedstaden.

Olivia Danmark har i mange år ønsket en ordning fra myndighederne, hvor en virksomhed, som hjælper borgere med handicaps, skal godkendes inden man som virksomhed kan få lov til at hjælpe disse borgere. Ved en revision af Serviceloven blev det af Folketinget besluttet, at virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiver ansvaret efter §§ 95 og 96, fremadrettet skal godkendes af Socialtilsynet. Dette støtter vi fuldt ud i Olivia Danmark. Virksomheder, som allerede udbyder ydelser på BPA-området skal godkendes inden 1. juli 2019, og nu er Olivia Danmark godkendt til dette.

Vi har haft en rigtig god dialog med Socialtilsynet og der er efterspurgt relevant materiale og dokumentation, som vi har leveret på en måde, således at Socialtilsynet har givet Olivia Danmark stor ros for vores administrative setup. Således skriver Socialtilsynet i deres overordnede konklusion:

”I den forbindelse har Socialtilsynet lagt afgørende vægt på, at Olivia Danmark A/S er stiftet i 2004, og er en stor og velpositioneret BPA-virksomhed med høj grad af solvens og sikkerhed for fortsat drift.”

”Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at ledelsen har stor og relevant viden og erfaring med ledelse, økonomi og jura.”

”Desuden er der lagt vægt på, at ledelsen er aktiv i flere netværksfora og løbende deltager i efteruddannelse og modtager ekstern sparring.”

”Det er ligeledes veldokumenteret, at der i virksomheden er stor og relevant kendskab til ansættelsesret både hos ledelsen og medarbejdere."

”Socialtilsynet vurderer, at den øverste ledelse har så stor et kompetencespænd, at de uanset Olivia Danmark A/S størrelse og kompleksitet vil være i stand til at varetage det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne.”

Formålet med Socialtilsynets godkendelse af BPA-leverandører er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96. Efter en godkendelse vil Socialtilsynet løbende føre tilsyn med virksomhederne.

Dette er således både i borgernes, kommunernes og virksomhedernes interesse.

Jeppe Bo Petersen
Adm. direktør

Flere nyheder

Hvad har du brug for hjælp til?
04-01-2022

Hvad har du brug for hjælp til?

I over tyve år har Team Olivia hjulpet mennesker til en bedre hverdag. Sammen med dig kan vi skabe et team omkring netop dine behov. For at lære os og koncernen Team Olivia at kende, som vi tilhører, kan du kigge ind på www.hejolivia.dk, hvor du kan møde borgere og medarbejdere og se, og hvad de foretager sig i hverdagen.

Olivia Academy er i gang igen!
12-10-2021

Olivia Academy er i gang igen!

Forrige mandag havde vi en hel dag med Olivia Academy undervisning på Silkeborg vandrehjem efter en længere corona-pause.

Olivia Danmark vinder udbud
06-07-2021

Olivia Danmark vinder udbud

Mellem 500 og 600 unge med psykiske og neurologiske udfordringer om året kan i fremtiden se frem til at få støtte til at gennemføre deres uddannelse med hjælp fra Olivia Danmark. Virksomheden har netop vundet opgaven med at levere støtte til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser. Opgaven samles dermed hos Olivia Danmark.