2019-06-24

Socialtilsynet godkender Olivia Danmark som BPA-leverandør

Det er mig en stor glæde at kunne meddele kommuner og borgere med en BPA-ordning, at Olivia Danmark er blevet godkendt som BPA-leverandør af Socialtilsyn Hovedstaden.

Olivia Danmark har i mange år ønsket en ordning fra myndighederne, hvor en virksomhed, som hjælper borgere med handicaps, skal godkendes inden man som virksomhed kan få lov til at hjælpe disse borgere. Ved en revision af Serviceloven blev det af Folketinget besluttet, at virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiver ansvaret efter §§ 95 og 96, fremadrettet skal godkendes af Socialtilsynet. Dette støtter vi fuldt ud i Olivia Danmark. Virksomheder, som allerede udbyder ydelser på BPA-området skal godkendes inden 1. juli 2019, og nu er Olivia Danmark godkendt til dette.

Vi har haft en rigtig god dialog med Socialtilsynet og der er efterspurgt relevant materiale og dokumentation, som vi har leveret på en måde, således at Socialtilsynet har givet Olivia Danmark stor ros for vores administrative setup. Således skriver Socialtilsynet i deres overordnede konklusion:

”I den forbindelse har Socialtilsynet lagt afgørende vægt på, at Olivia Danmark A/S er stiftet i 2004, og er en stor og velpositioneret BPA-virksomhed med høj grad af solvens og sikkerhed for fortsat drift.”

”Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at ledelsen har stor og relevant viden og erfaring med ledelse, økonomi og jura.”

”Desuden er der lagt vægt på, at ledelsen er aktiv i flere netværksfora og løbende deltager i efteruddannelse og modtager ekstern sparring.”

”Det er ligeledes veldokumenteret, at der i virksomheden er stor og relevant kendskab til ansættelsesret både hos ledelsen og medarbejdere."

”Socialtilsynet vurderer, at den øverste ledelse har så stor et kompetencespænd, at de uanset Olivia Danmark A/S størrelse og kompleksitet vil være i stand til at varetage det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne.”

Formålet med Socialtilsynets godkendelse af BPA-leverandører er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96. Efter en godkendelse vil Socialtilsynet løbende føre tilsyn med virksomhederne.

Dette er således både i borgernes, kommunernes og virksomhedernes interesse.

Jeppe Bo Petersen
Adm. direktør

Flere nyheder

01-10-2019

”The Olivia Way” – internt ledelsesforløb

I onsdags var vores teamledere og teamkoordinatore samlet for første gang til vores nyetablerede interne kursusforløb ”The Olivia Way”.

Over 7 moduler skal de bl.a. lære mere om forretningsforståelse, ledelse og kultur, people & skills, kommunikation og meget mere. Formålet er, at de skal blive endnu bedre til at lede deres medarbejderteams ude i ordningerne.

Der vil f.eks. være fokus på:

22-05-2019 / Nyheder

Olivia Danmark støtter Kvie Sø Efterskole

Kvie Sø Efterskole er en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs syndrom, autisme etc. Det er den første af sin slags i Jylland og de første elever starter efter sommerferien.

Olivia Danmarks seje akutteam har sørget for at indsamle 3.875 kr. til efterskolen og det synes vi er helt fantastisk! Olivia Danmark har derfor valgt at runde beløbet op til 10.000 kr., da vi gerne vil støtte op om dette fantastiske projekt.

21-02-2019 / Nyheder

Olivia Danmark vinder udbud i Københavns Kommune

Olivia Danmark kan med stolthed og glæde fortælle, at vi har vundet udbuddet om "Særligt plejekrævende borgere" i Københavns Kommune. Olivia Danmark blev valgt som første leverandør af to leverandører og det er en opgave inden for hjemmepleje og aflastning.