Lørdag, 21 marts, 2020 - 15:23

Opdatering til borgere og medarbejdere vedr. coronavirus

Kære borgere og personale, vi har tidligere sendt meddelelsen ud om, at bl. a. vores medarbejdere ude hos borgerne ved opkald til deres egen læge eller 1813 kan få en hurtig corana-test. Dette skyldes en opdatering af retningslinjerne for håndtering af covid-19 fra Sundhedsstyrelsen, som blev udsendt 18. marts 2020. Heri står der bl. a.:

”Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19, kan efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding (se side 5). Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer.

Medarbejdere, der varetager særligt kritiske funktioner i øvrige sektorer, kan efter indstilling fra arbejdsgiver og efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt hurtig raskmelding er nødvendigt for opretholdelse af samfundskritiske funktioner”.

MEN, imidlertid fungerer dette desværre langt fra i virkeligheden, idet vi har oplevet, at mange af vores medarbejdere er blevet afvist til en test af covid-19. Derudover har Region Midtjyllland og Region Syddanmark i dag udsendt en pressemeddelse, hvori de meddeler, at de nu ikke tester noget personale men kun syge patienter. Pressemeddelelsen kan du finde her:

  • Fra Region Syddanmark
  • Fra Region Midtjylland
  • Fra Region Hovedstaden: lignende melding kommer fra Region Hovedstaden på deres hjemmeside:

    Region Hovedstaden har desværre ikke i øjeblikket tilstrækkelig testkapacitet til både at varetage den helt nødvendige test af alvorligt syge patienter med mistanke om COVID-19 og samtidig test af sundhedspersonale med COVID-19-symptomer med henblik på raskmeldinger.

Det betyder, at regionen ikke er i stand til at leve op til Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet udsendt den 18. marts 2020.

Regionen kan derfor ikke tilbyde, at medarbejdere, der varetager særlig kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, ældreplejen og indsatser for socialt udsatte, med COVID-19-symptomer, kan henvises til test for COVID-19 med henblik på hurtig raskmelding.

Regionen arbejder på at kunne øge testkapaciteten. Når det er muligt, kan kritisk personale blive testet med henblik på raskmelding. Her vil medarbejderen kunne møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer.

Det ser således ud til, at vores medarbejdere ikke kan opnå at blive testet som situationen er lige nu. Derfor må vi desværre henstille til, at hvis du som medarbejder oplever et af covid-19 symptomerne - snue, feber, ondt i halsen, hoste, muskelsmerter, åndenød eller vejrtrækningsproblemer – så bliver du desværre nødt til at blive hjemme indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Når myndighederne igen har tilstrækkeligt med test-udstyr, og dermed kan leve op til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for test, så vender vi tilbage med information herom.

Vi ønsker Jer al det bedste i denne svære tid.

Pas godt på Jer selv og hinanden!

Bedste hilsener
Jeppe Bo Petersen
Adm. direktør

Flere nyheder

Olivia Academy er i gang igen!
12-10-2021

Olivia Academy er i gang igen!

Forrige mandag havde vi en hel dag med Olivia Academy undervisning på Silkeborg vandrehjem efter en længere corona-pause.

Olivia Danmark vinder udbud
06-07-2021

Olivia Danmark vinder udbud

Mellem 500 og 600 unge med psykiske og neurologiske udfordringer om året kan i fremtiden se frem til at få støtte til at gennemføre deres uddannelse med hjælp fra Olivia Danmark. Virksomheden har netop vundet opgaven med at levere støtte til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser. Opgaven samles dermed hos Olivia Danmark.   

31-03-2021 / Nyheder

The Olivia Way

Første hold har gennemført lederuddannelsen ”The Olivia Way”.

Tilbage i 2018 fostrede vi en idé om at skabe vores egen uddannelse for de mange dygtige ledere, der er ansat i Olivia Danmark. Vores idé var, at det skulle være en lederuddannelse, som tog afsæt i hverdagen hos Olivia Danmark og dermed klæde vores ledere endnu bedre på, til at håndtere de daglige opgaver og udfordringer, som de oplever i arbejdet med de mange fantastiske medarbejdere, der hver dag arbejder med at hjælpe borgere et eller andet sted i Danmark.