Tirsdag, 6 juli, 2021 - 10:32

Olivia Danmark vinder udbud

Mellem 500 og 600 unge med psykiske og neurologiske udfordringer om året kan i fremtiden se frem til at få støtte til at gennemføre deres uddannelse med hjælp fra Olivia Danmark. Virksomheden har netop vundet opgaven med at levere støtte til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser. Opgaven samles dermed hos Olivia Danmark.   

Studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser kan have sværere ved at gennemføre en videregående uddannelse end unge uden samme udfordringer. For at sikre, at de mellem 500 og 600 unge studerende, der årligt oplever udfordringer, kan komme igennem deres studie som alle andre studerende, findes der støtteordninger, der kan sættes i gang, hvis de unge for brug for lidt ekstra hjælp.

Olivia Danmark, der er en af landets største private udbydere af hjælpe- og støtteordninger til børn, unge og voksne, har netop vundet udbuddet om specialpædagogiske støtte til de studerende, der hører ind under SPS-ordningen under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Virksomheden overtager den specialpædagogiske støtte fra tre andre aktører, og støtten bliver således samlet hos en aktør.  

Vores medarbejdere har solid erfaring i arbejdet med unge med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, og vi glæder os til med vores socialfaglige viden og ballast at være med til at hjælpe de studerende med funktionsnedsættelser godt videre i uddannelsessystemet med en samlet og ensartet indsats, siger adm. direktør i Olivia Danmark, Jeppe Bo Petersen.

Uddannelse med handicap

Virksomheden skal rådgive og udarbejde forskellige individuelle forløb til de studerende, herunder afklaringsforløb og studiestøtteforløb. Forløbene skal understøtte de studerende i at gennemføre uddannelserne på trods af deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.   

Vi arbejder med at styrke den unges evne til at mentalisere, så den unge er i stand til at regulere følelser og egen adfærd. Ved at fokusere på, hvad der fungerer, og hvad der kan hjælpe fremadrettet, sikrer vi, at vi får rykket den studerende i en positiv retning, siger Jeppe Bo Petersen.

Landsdækkende støtte

Olivia Danmark A/S har siden 2004 arbejdet med unge med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. Udbuddet er Olivia Danmarks først vundne udbud inden for specialpædagogisk støtte i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og virksomheden skal nu varetage støtteordningerne på mange uddannelsesinstitutioner over hele landet. Fra Arkitektskolen i København og Roskilde Universitet, over Syddansk Universitet på Fyn og i Sønderjylland, til Aalborg Universitet og Det Jyske Kunstakademi.

Med vores professionelle og faglige tilgang til unge, føler vi os godt rustet til at løfte denne væsentlige opgave for samfundet og bidrage til, at de unge med psykiske og neurologiske udfordringer bliver inkluderet i de videregående uddannelser, siger Jeppe Bo Petersen.

Fakta om udbuddet

 • Udbuddet omfatter levering af ydelser til studerende på lange videregående uddannelser. Målgruppen for SPS-ordningen er studerende på de at ordningen omfattede uddannelser med psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse.
 • SPS-ordningen har til formål at sikre, at studerende inden for ordningens målgruppe kan gennemføre en uddannelse på lige fod med studerende uden en funktionsnedsættelse. 
 • Olivia Danmark har vundet opgaven med levering af afklaringsforløb, studiestøtte og supervision til de studerende, der får bevilliget specialstøtte, på 13 videregående uddannelser landet over.
 • De 13 uddannelsesinstitutioner er:
  Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,
  Kunstakademiets Arkitektskole,
  Kunstakademiets Designskole Bornholm,
  Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og Aalborg,
  Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg og Odense,
  Syddansk Universitet i Kolding, Esbjerg, Odense, Slagelse og Sønderborg,
  Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København,
  Roskilde Universitet,
  Designskolen Kolding,
  Det Fynske Kunstakademi,
  Det Jyske Kunstakademi,
  Det Kgl. Danske Musikkonservatorium,
  Rytmisk Musikkonservatorium.  

Flere nyheder

Olivia Danmark genvinder udbud som 1. leverandør til Københavns Kommune
07-12-2023 / Nyheder

Olivia Danmark genvinder udbud som 1. leverandør til Københavns Kommune

Olivia Danmark har siden 2014 været leverandør af hjælp til særligt plejekrævende borgere i Københavns Kommune, og har netop genvundet udbuddet - også denne gang som 1. leverandør.

- Vi er både stolte af og glade for, at Københavns Kommune igen vælger os til opgaven med hjælp til de særligt plejekrævende borgere. Det betyder, at vi også i fremtiden kan levere vores høje kvalitet til de borgere, vi allerede kender så godt, og det skaber kontinuitet og tryghed i arbejdet med det enkelte menneske, siger adm. dir. i Olivia Danmark, Alice Søndergaard Meyerhoff.

Olivia Danmark ønsker sig mange flere fleksjobbere i fremtiden
17-04-2023 / Nyheder

Olivia Danmark ønsker sig mange flere fleksjobbere i fremtiden

Har du fået tilkendt fleksjob, så har du måske også oplevet, at det kan være svært at finde et fleksjob, der passer til dig?

Har du lyst til at arbejde med mennesker, der har brug for ekstra støtte i deres hverdag? I Olivia Danmark har vi ca 40-45 fleksjobbere ansat over hele landet, hovedsageligt med fysiske skånebehov, og vi vil rigtig gerne have mange flere kolleger i fleksjob ordninger i fremtiden,

Hvad har du brug for hjælp til?
04-01-2022

Hvad har du brug for hjælp til?

I over tyve år har Team Olivia hjulpet mennesker til en bedre hverdag. Sammen med dig kan vi skabe et team omkring netop dine behov. For at lære os og koncernen Team Olivia at kende, som vi tilhører, kan du kigge ind på www.hejolivia.dk, hvor du kan møde borgere og medarbejdere og se, og hvad de foretager sig i hverdagen.