Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

30 sep 2020
Kl. 13-16 Olivia Danmark, Hørkær 20 2. sal, 2730 Herlev

VENTELISTE

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

Dette seminar vil give dig en baggrundsviden om denne gruppe af børn og unge samt om de sammenhænge, de indgår i.
Der vil desuden blive fremlagt aktuel viden om, og erfaring med, interventionsmuligheder ift. at hjælpe børn og unge med skolevægrings-problematikker tilbage i undervisningsforløb og bedre psykisk trivsel og funktion.

Arrangementet henvender sig til sagsbehandlere, socialrådgivere o.l., der arbejder med skolevægrende børn og unge på børnehandicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Sarah Parlar er autoriseret psykolog, uddannet cand. psych. ved Københavns Universitet i 2007 og ejer af Parlar psykologpraksis. Gennem de seneste 10 år har hun især beskæftiget sig med børn med neuroudviklingsforstyrrelser, angst og skolevægring. Sarah er desuden fagligt bestyrelsesmedlem i Sofiefonden og Else Lachmanns Fond.

 

-7 slots left.