Servicelovens §§ 83 og 85 (Herlev)

04 Mar 2020
Kl. 13-16 Olivia Danmark, Hørkær 20 2. sal, 2730 Herlev

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænseflade kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet samt den konkrete og individuelle vurdering.

Seminaret tager særligt afsæt i reglerne i servicelovens §§ 83 og 85, herunder grænsefladerne mellem disse bestemmelser. Du vil som deltager få et indblik i Ankestyrelsens praksis, bl.a. gennem principafgørelser på området.

Det får du bl.a. med hjem:

• Kendskab til reglerne og praksis på området, og hvordan reglerne og praksis kan have indflydelse på andre områder i serviceloven; hvad hjemvisning af sagen kan have af betydning for kommunen i disse sager? Hvad skal kommunen gøre, når borgeren ikke vil medvirke?

• Inspiration til, hvordan regler og principafgørelser kan anvendes i praksis.

• Viden om, hvornår der skal bevilges personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk støtte.

Arrangementet henvender sig til sagsbehandlere, socialrådgivere o.l., der arbejder med borgere på voksenhandicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Seminaret afholdes i samarbejde med Birgitte Mohrsen, der er specialkonsulent hos Ankestyrelsen. Ankestyrelsen afgør klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.

 

3 slots left.

Flere begivenheder

09 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

17 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.