Indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 85 (Aalborg)

06 nov 2019
Kl. 13-16 Hotel Kompas, Østerbro 27, 9000 Aalborg

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp samt hvornår der skal søges om værgemål for at Ankestyrelsen kan behandle klager fra borgere, som ikke kognitivt er i stand til at klage. 

Seminaret tager særligt afsæt i reglerne i servicelovens § 83 og § 85, herunder grænsefladerne mellem disse bestemmelser. Du vil som deltager få et indblik i Ankestyrelsens praksis, bl.a. gennem principafgørelser på området. 

Det får du bl.a. med hjem

  • Viden om, hvornår Ankestyrelsen bruger reaktionsmuligheden hjemvisning, og hvordan kommunerne bør håndtere hjemvisningen.
  • Inspiration til, hvordan regler og principafgørelser kan anvendes i praksis.
  • Viden om, hvilke reaktionsmuligheder Ankestyrelsen har, når der ikke er søgt om værgemål.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Arrangementet henvender sig til dig, der arbejder på voksen-handicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret afholdes i samarbejde med Birgitte Mohrsen, der er specialkonsulent hos Ankestyrelsen. Ankestyrelsen afgør klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. 

Flere begivenheder

12 nov

Autisme og personlighedsforstyrrelse - forståelse, strategier og støttebehov (Silkeborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang med fokus på autisme og personlighedsforstyrrelse. Oplægget tager udgangspunkt i de udfordringer, der opstår når borgeren har autisme og personlighedsforstyrrelse samtidig, samt de årsager, der er medvirkende til at personlighedsforstyrrelsen opstår og hvordan den påvirker den medfødte autisme.