Indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 85 (Aalborg)

06 nov 2019
Kl. 13-16 Hotel Kompas, Østerbro 27, 9000 Aalborg

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp samt hvornår der skal søges om værgemål for at Ankestyrelsen kan behandle klager fra borgere, som ikke kognitivt er i stand til at klage. 

Seminaret tager særligt afsæt i reglerne i servicelovens § 83 og § 85, herunder grænsefladerne mellem disse bestemmelser. Du vil som deltager få et indblik i Ankestyrelsens praksis, bl.a. gennem principafgørelser på området. 

Det får du bl.a. med hjem

  • Viden om, hvornår Ankestyrelsen bruger reaktionsmuligheden hjemvisning, og hvordan kommunerne bør håndtere hjemvisningen.
  • Inspiration til, hvordan regler og principafgørelser kan anvendes i praksis.
  • Viden om, hvilke reaktionsmuligheder Ankestyrelsen har, når der ikke er søgt om værgemål.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Arrangementet henvender sig til dig, der arbejder på voksen-handicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret afholdes i samarbejde med Birgitte Mohrsen, der er specialkonsulent hos Ankestyrelsen. Ankestyrelsen afgør klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. 

Unlimited slots left.

Flere begivenheder

09 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

17 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.