Indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 85 (Aalborg)

06 nov 2019
Kl. 13-16 Hotel Kompas, Østerbro 27, 9000 Aalborg

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp samt hvornår der skal søges om værgemål for at Ankestyrelsen kan behandle klager fra borgere, som ikke kognitivt er i stand til at klage. 

Seminaret tager særligt afsæt i reglerne i servicelovens § 83 og § 85, herunder grænsefladerne mellem disse bestemmelser. Du vil som deltager få et indblik i Ankestyrelsens praksis, bl.a. gennem principafgørelser på området. 

Det får du bl.a. med hjem

  • Viden om, hvornår Ankestyrelsen bruger reaktionsmuligheden hjemvisning, og hvordan kommunerne bør håndtere hjemvisningen.
  • Inspiration til, hvordan regler og principafgørelser kan anvendes i praksis.
  • Viden om, hvilke reaktionsmuligheder Ankestyrelsen har, når der ikke er søgt om værgemål.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Arrangementet henvender sig til dig, der arbejder på voksen-handicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret afholdes i samarbejde med Birgitte Mohrsen, der er specialkonsulent hos Ankestyrelsen. Ankestyrelsen afgør klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. 

Unlimited slots left.

Flere begivenheder

27 feb

Den børneneuropsykologiske undersøgelse (Odense)

 

Hvordan kan socialrådgiveren bruge en børneneuropsykologisk undersøgelse til at planlægge og evaluere indsatser i det sociale arbejde?

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om hjerneskade på børneområdet, denne gang med fokus på den børneneuropsykologiske undersøgelse. Børneneuropsykolog Nina Madsen Sjö vil fortælle om hjernens kognitive funktioner og derefter gå i dybden med den børneneuropsykologiske undersøgelse samt hvordan den kan bruges til at planlægge indsatser i det sociale arbejde.

04 Mar

Servicelovens §§ 83 og 85 (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænseflade kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet samt den konkrete og individuelle vurdering.

05 Mar

Den børneneuropsykologiske undersøgelse (Herlev)

 

Hvordan kan socialrådgiveren bruge en børneneuropsykologisk undersøgelse til at planlægge og evaluere indsatser i det sociale arbejde?

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om hjerneskade på børneområdet, denne gang med fokus på den børneneuropsykologiske undersøgelse. Børneneuropsykolog Nina Madsen Sjö vil fortælle om hjernens kognitive funktioner og derefter gå i dybden med den børneneuropsykologiske undersøgelse samt hvordan den kan bruges til at planlægge indsatser i det sociale arbejde.

10 Mar

Servicelovens §§ 83 og 85 (Vejle)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænseflade kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet samt den konkrete og individuelle vurdering.