Hjerneskadetræthed - når hjernen kommer på overarbejde (Herlev)

17 sep 2019
Kl. 13-16 Olivia Danmark, Hørkær 20, 2. sal, 2730 Herlev

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om hjerneskade på voksenområdet, denne gang med fokus på hjerneskadetræthed ved neuropsykolog Mette Ellermann. 

”Bedst som jeg tror, at jeg er ved at være færdig med at støvsuge, kommer den pludseligt, trætheden, helt uden forvarsel, lammende og skræmmende. Mentalt siver energien ud af mig. Det er ikke muligt at overskue det sidste stykke gulv. Fysisk bliver min lettere hemiparese lige så slem som lige efter blodproppen. Min afasirest blusser op, så jeg ikke kan finde ordene mere. Jeg bliver bange – bange for livet”. Sådan beskrev en af Mettes klienter sin hjerneskadetræthed.

”Bedst som jeg tænker, at jeg har etableret en bæredygtig kontakt med borger, så melder hun afbud - igen. Hun virker initiativsvækket, ligeglad og helt uden drive. Nogle ting kan hun, særligt når det vækker hendes interesse, andet står hun helt af på. Jeg har svær ved at afgøre om adfærden skyldes kognitive vanskeligheder, depression, ulyst eller noget helt fjerde?” Sådan skrev en sagsbehandler til Mette i en anmodning om neuropsykologisk undersøgelse. 

Det drejede sig om den samme kvinde. Hjerneskadetræthed har mange udtryk, mange årsager og kan være ganske svær at begribe.

Træthed er den hyppigste klage blandt mennesker, der har haft en apopleksi. Den er også hyppig blandt andre neurologiske sygdomme. Hjerneskadetræthed er en hurtig udtrætning, der ofte skyldes at hjerne er på overarbejde. 

Trætheden er ofte årsag til, at erhvervsaktive mennesker med hjerneskade må forlade arbejdsmarkedet. Den volder store udfordringer i forhold til familie og fritidsliv.

Det er i en mindre udstrækning muligt at behandle trætheden. Der er en vis mulighed for at forebygge trætheden og ofte gode muligheder for at lære at kompensere for nogle af følgerne.

Det får du bl.a. med hjem

  • Hvad er de primære årsager til hjerneskadetræthed og hvilke sekundære årsager skal man særligt være opmærksomme på?
  • Hvordan kan man håndtere trætheden og dens følger? Hvad kan borger selv gøre og hvad kan andre hjælpe med?
  • Hvilke følger af trætheden skal du som sagsbehandler være særligt opmærksom på i forhold til at støtte borgere til højest mulig trivsel og selvhjulpenhed i dagligdagen?

Arrangementet henvender sig til dig, der arbejder med borgere med hjerneskade på voksenhandicapområdet i kommunen eller regionen.

Mette Ellermann er specialist i neuropsykologi og har siden 2009 haft sin egen praksis. Mette har været ledende neuropsykolog på Neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, hvor hun både arbejdede på sengeafsnittet og var med til at starte to rehabiliteringsafdelinger i fase 2 samt fik et indgående kendskab til samarbejdet med kommuner og andre regionale instanser. Mette har Dansk Psykologforenings godkendelse som specialist i neuropsykologi og har desuden den 2-årige videreuddannelse fra Aarhus Universitetshospital, Risskov i kognitiv terapi og andre kognitive behandlingsformer.

Unlimited slots left.

Flere begivenheder

09 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

17 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.