Kalender

25 feb

Infomøde - Vil du arbejde som social- og sundhedsassistent?

 

Er du uddannet SSA og kunne tænke dig at høre om jobmulighederne i Olivia Danmark? Så vil vi gerne byde dig velkommen til vores virtuelle informationsmøde den 25. februar.

Vi søger løbende nye medarbejdere til vores teams, og vi vil derfor gerne fortælle dig om mulighederne for at arbejde som SSA i Olivia Danmark.

Mødet henvender sig både til dig, der er interesseret i fuldtid, deltid og vikararbejde.

På vores infomøde kan du bl.a. høre om:

03 mar

Servicelovens § 41, § 42 samt § 44 jf. § 84 (Online)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens bestemmelser på børneområdet, herunder servicelovens § 41, § 42 samt § 44 jf. § 84.

På seminaret vil Ankestyrelsen blandt andet komme ind på personkredsvurderingen i sager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter samt servicelovens bestemmelser om aflastning/afløsning i hjemmet. Ankestyrelsen vil endvidere komme ind på betingelserne for at modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter samt aflastning/afløsning i hjemmet.

04 mar

Mentale teknikker til konflikthåndtering

Som hjælper spiller du en central rolle i forhold til brugeren og dennes pårørende – ofte i et konfliktfyldt rum - hvor du let kan blive påvirket rent personligt. Din kommunikation bliver sat på prøve.
På dette webinar får du tips til at målrette din kommunikation på en anerkendende facon, og dermed blive bedre til at kunne håndtere konflikter.

Det gør, at du som hjælper får lettere ved at tage ansvar for konflikthåndtering – og det er blandt andet det, der gør dig professionel i dit job.
På dette webinar arbejder vi med:

09 mar

Servicelovens § 41, § 42 samt § 44 jf. § 84 (Online)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens bestemmelser på børneområdet, herunder servicelovens § 41, § 42 samt § 44 jf. § 84.

På seminaret vil Ankestyrelsen blandt andet komme ind på personkredsvurderingen i sager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter samt servicelovens bestemmelser om aflastning/afløsning i hjemmet. Ankestyrelsen vil endvidere komme ind på betingelserne for at modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter samt aflastning/afløsning i hjemmet.

13 apr

Servicelovens §§ 83 og 85 (Vejle)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænsefalde kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet og den konkrete og individuelle vurdering.

20 apr

Servicelovens §§ 83 og 85 (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænsefalde kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet og den konkrete og individuelle vurdering.

05 maj

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

Tidligere aktiviteter