Førstehjælps- og brandkursus (Herlev)

26 feb 2020
Kl. 9-15 Olivia Danmark, Hørkær 20 2. sal, 2730 Herlev

 

Kurset varer 6 timer og er et kombinationskursus med fokus på brandslukning og førstehjælp. Hver kursusdag indeholder både første og andet modul og der undervises af en professionel ambulance- og brandmand.

Første modul - Elementær brandbekæmpelse:
Første modul er to timers elementær brandbekæmpelse, hvor du bliver uddannet i brandslukning. Teorien om brand gennemgås og du bliver trænet i at benytte mindre slukningsmidler, dvs. de slukningsmidler du har på arbejdspladsen, f.eks. vandslukkere, CO2-slukkere, og brandtæpper mm.

Andet modul - Hjerte-lunge-redning:
Andet modul er hjerte-lunge-redning med hjertestarter/AED. Her fokuseres der på livreddende førstehjælp ved hjertestop. Du lærer at give hjerte-lunge-redning samt at bruge hjertestarter. Kurset er tilpasset Olivia Danmark, således at vi tager udgangspunkt i din dagligdag med borgeren i fokus.

I begge moduler er der fokus på praktiske øvelser.

Dit udbytte:

  • Du bliver fortrolig med anvendelse af mindre slukningsmidler. Du lærer at være forebyggende i forhold til brand.
  • Du lærer at give effektiv hjerte-lunge-redning med hjertestarter/AED i forbindelse med hjertestop – også under særlige omstændigheder.
  • Du får følgende kursusbeviser: Reddernes Brandslukningskursus og Førstehjælp ved hjertestop fra Dansk Førstehjælpsråd.

Tilmelding:
Der er plads til 15-17 deltagere og først-til-mølle princippet er gældende. Du tilmelder dig hos din teamleder senest 12. februar.
Vi serverer frokost og du får løn for at deltage på kurset. Hvis du har vagt på dagen eller umiddelbart op til kurset, skal du have en kollega til at dække vagten for at kunne deltage.

Unlimited slots left.

Flere begivenheder

08 sep

Kom og hør mere om os, og hvad vi kan bruge netop dig til!

 

Vi søger hele tiden nye medarbejdere til vores teams, og vi vil derfor gerne invitere dig til et infomøde. Her kan du høre mere om, hvem vi er og hvilke jobmuligheder, vi har til dig.

Vi søger både

  • social- og sundhedsassistenter
  • pædagoger
  • ufaglærte
  • studerende

Der er mange jobmuligheder hos Olivia Danmark, men fælles for dem alle er, at du kan medvirke til at gøre en forskel for en eller flere af vores borgere i deres private hjem.

På vores infomøde kan du bl.a. høre om: