Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

09 sep 2020
Kl. 13-16 Olivia Danmark, Hørkær 20 2. sal, 2730 Herlev

AFLYST

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

Det kan være svært at forstå, hvad angst præcist er. Det er bl.a. fordi angst som begreb dækker over både helt normale følelser og psykiatriske lidelser. Angst er således noget vi alle oplever når vi frygter noget eller bekymrer os, men kan også udvikle sig til en decideret angstlidelse. For børn og unge med en angstlidelse er angsten kammet over. Det vil sige, at barnets frygtreaktioner er ude af proportion med den reelle fare, barnet står overfor eller fungerer på en måde, der hæmmer barnet snarere end at hjælpe det med at klare en farlig situation.

Emil vil gennemgå forskellen på normal angst og patologisk angst. Derudover vil der være fokus på angstens selvvedligeholdende mekanismer og "angsten for angsten". Der vil være inddragelse af case under en øvelse for at anskueliggøre mekanismerne og give deltagerne en oplevelse af, allerede under seminaret, at komme i gang med at bruge deres nye viden. Emil vil introducere redskabet ”Funktionsanalyse”, og hvordan dette redskab kan bruges via casearbejde.

Arrangementet henvender sig til sagsbehandlere, socialrådgivere o.l., der arbejder med borgere på børnehandicapområdet i kommunen eller regionen.

Vi ser gerne, at man tilmelder sig både Del 1 og Del 2, men det er ikke en forudsætning for deltagelse.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Emil Rask er aut. Psykolog med egen praksis i Aarhus. Emil har særlig erfaring med angst og angstbehandling, og har gennem sin studietid været tilknyttet Angstklinikken på Aarhus Universitet. Derudover har han også bred erfaring med en række andre problemstillinger, herunder OCD, sorg, depression, traumer, selvskade, selvværdsproblematikker, sociale problemer og identitetsproblematikker. 

 

30 slots left.

Flere begivenheder

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

VENTELISTE

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

29 okt

Del 2: Børn og unge med angst i skole- og familieliv (Herlev)

VENTELISTE

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.