Faglig observation og beskrivelse

Tilbage til ydelser

Olivia Danmark tilbyder kommunens sagsbehandlere at bistå i sager, hvor der er behov for faglig observation eller objektiv observation hos en familie eller en borger. Det kan for eksempel dreje sig om bekymringssager vedrørende et barn i en familie, hvor der ikke i forvejen er hjælp. Eller hvis der er formodning om et ændret behov hos en familie, der allerede modtager hjælp. 

Olivia Danmark kan eksempelvis træde til, hvis I som kommune ikke selv har tid eller ressourcer til at udføre en påkrævet observation hos en familie eller borger. Vi tilbyder også at gå ind i sager, hvor der er behov for en upartisk konsulent eller fagekspert. Olivia Danmark vil altid indgå som en uvildig part, når vi får til opgave at foretage en observation hos en familie eller en borger.

Fokus på kvalitet og slutværdi i observationssager

Når Olivia Danmark indgår et samarbejde med en kommune om observation af en familie eller en borger, kan vi foretage en objektiv observation eller faglig observation, som udmunder i en rapport. 

For Olivia Danmark er kvaliteten og slutværdien helt afgørende, når vi påtager os observationsopgaver for landets kommuner. Derfor er det vigtigt, at vi på forhånd ved, hvad opgaven skal bruges til, hvad og hvordan der skal afdækkes/observeres, og hvorvidt og hvordan I skal bruge vores faglige beskrivelse af den konkrete sag etc.

For at kunne imødekomme de krav og forventninger, som I stiller til Olivia Danmark i udførelsen af observationssager, anbefaler vi, at Olivia Danmarks fagkonsulenter gør brug af kommunens eget observationsskema. På den måde skaber vi de bedst mulige forudsætninger for at sikre kvaliteten og slutværdien af opgaven.